FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.01.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
36 456 000 Kč
Nedaňové příjmy
440 698 Kč
Přijaté transfery
405 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
14 042 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 376 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 207 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
14 042 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 376 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 207 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč