FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
41 947 309 Kč
Přijaté transfery
1 020 020 Kč
Nedaňové příjmy
851 791 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
16 411 944 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 702 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 411 944 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 702 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč