FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
Daňové příjmy
33 271 090 Kč
Přijaté transfery
12 845 829 Kč
Nedaňové příjmy
2 923 122 Kč
Kapitálové příjmy
16 885 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
Služby pro obyvatelstvo
19 971 186 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
19 139 425 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 046 846 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 825 923 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
636 991 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
53 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
19 971 186 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
19 139 425 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 046 846 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 825 923 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
636 991 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
53 000 Kč