FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
35 127 381 Kč
4
Přijaté transfery
3 026 697 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 436 439 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
2
Průmyslová a ostatní odvětví
20 468 787 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
12 151 929 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 575 457 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 150 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
674 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
238 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
20 468 787 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
12 151 929 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 575 457 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 150 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
674 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
238 000 Kč