FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
Daňové příjmy
35 127 381 Kč
Přijaté transfery
3 026 697 Kč
Nedaňové příjmy
1 436 439 Kč
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
Průmyslová a ostatní odvětví
20 468 787 Kč
Služby pro obyvatelstvo
12 151 929 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 575 457 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 150 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
674 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
238 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
20 468 787 Kč
Služby pro obyvatelstvo
12 151 929 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 575 457 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 150 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
674 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
238 000 Kč