FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Daňové příjmy
35 653 681 Kč
Přijaté transfery
11 051 771 Kč
Nedaňové příjmy
1 002 615 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Průmyslová a ostatní odvětví
30 075 053 Kč
Služby pro obyvatelstvo
13 104 447 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 396 430 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
903 600 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
619 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
30 075 053 Kč
Služby pro obyvatelstvo
13 104 447 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 396 430 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
903 600 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
619 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč