FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
36 646 619 Kč
Přijaté transfery
622 555 Kč
Nedaňové příjmy
501 060 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
14 299 155 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 376 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 207 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
14 299 155 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 376 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 207 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč