FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
45 463 801 Kč
4
Přijaté transfery
1 985 973 Kč
2
Nedaňové příjmy
833 016 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
26 065 513 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 406 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 593 766 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 669 710 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
610 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
26 065 513 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 406 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 593 766 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 669 710 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
610 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč