FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
44 201 194 Kč
2
Nedaňové příjmy
862 755 Kč
4
Přijaté transfery
639 937 Kč
3
Kapitálové příjmy
12 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
26 645 803 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 060 997 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
622 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
26 645 803 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 060 997 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
622 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 000 Kč