FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
38 194 435 Kč
Přijaté transfery
1 290 572 Kč
Nedaňové příjmy
781 187 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Průmyslová a ostatní odvětví
17 759 270 Kč
Služby pro obyvatelstvo
14 134 916 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
5 968 875 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 591 178 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
750 584 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
17 759 270 Kč
Služby pro obyvatelstvo
14 134 916 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
5 968 875 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
5 591 178 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
750 584 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč