FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
36 891 209 Kč
Přijaté transfery
875 050 Kč
Nedaňové příjmy
840 841 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
15 955 616 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 702 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
15 955 616 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 702 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč