FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
43 457 050 Kč
2
Nedaňové příjmy
772 313 Kč
4
Přijaté transfery
582 102 Kč
3
Kapitálové příjmy
100 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
28 441 033 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 306 270 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 485 115 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 032 925 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
660 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
158 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
28 441 033 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 306 270 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 485 115 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
3 032 925 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
660 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
158 300 Kč