FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
42 215 196 Kč
2
Nedaňové příjmy
727 087 Kč
4
Přijaté transfery
457 924 Kč
3
Kapitálové příjmy
12 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
26 153 490 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 033 972 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
622 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
26 153 490 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 033 972 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
622 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč