FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
36 891 209 Kč
Přijaté transfery
850 574 Kč
Nedaňové příjmy
800 089 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
16 055 616 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 783 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 802 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 055 616 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 783 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 802 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč