FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
41 947 309 Kč
4
Přijaté transfery
1 020 020 Kč
2
Nedaňové příjmy
851 791 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
16 411 944 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 702 220 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
16 411 944 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
13 983 770 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 702 220 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 435 380 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč