FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
42 211 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
649 588 Kč
4
Přijaté transfery
527 924 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
24 915 490 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 245 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
24 915 490 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 245 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
268 000 Kč