FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
42 215 196 Kč
2
Nedaňové příjmy
748 410 Kč
4
Přijaté transfery
709 937 Kč
3
Kapitálové příjmy
12 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
26 655 503 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 133 972 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
622 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
26 655 503 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 094 770 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 133 972 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 108 520 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
622 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 000 Kč