FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
36 891 209 Kč
Přijaté transfery
928 800 Kč
Nedaňové příjmy
840 841 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
16 055 616 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 783 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 802 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 495 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 055 616 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 783 770 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 802 220 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 495 380 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
600 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
68 000 Kč