FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
266 156 710 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
249 774 475 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
276 472 301 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
250 388 518 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
91 %
SALDO ROZPOČET
-10 315 591 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-614 043 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU