FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
310 803 352 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
271 833 168 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
87 %
VÝDAJE ROZPOČET
323 823 751 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
272 043 944 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
84 %
SALDO ROZPOČET
-13 020 399 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-210 777 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU