FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
263 759 336 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
220 036 362 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
83 %
VÝDAJE ROZPOČET
274 934 691 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
219 149 640 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
80 %
SALDO ROZPOČET
-11 175 354 Kč
SALDO SKUTEČNOST
886 722 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU