FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
214 680 050 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
192 927 129 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
90 %
VÝDAJE ROZPOČET
226 440 922 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
193 430 597 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
85 %
SALDO ROZPOČET
-11 760 871 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-503 468 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU