FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
214 391 938 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
178 939 826 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
83 %
VÝDAJE ROZPOČET
225 305 042 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
180 772 429 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
80 %
SALDO ROZPOČET
-10 913 103 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-1 832 604 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU