FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
263 759 336 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
224 622 118 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
85 %
VÝDAJE ROZPOČET
274 934 691 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
222 372 416 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
81 %
SALDO ROZPOČET
-11 175 354 Kč
SALDO SKUTEČNOST
2 249 703 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU