FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
263 853 031 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
237 156 695 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
90 %
VÝDAJE ROZPOČET
276 052 963 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
227 796 962 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
83 %
SALDO ROZPOČET
-12 199 932 Kč
SALDO SKUTEČNOST
9 359 733 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU