FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
213 923 502 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
173 883 910 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
81 %
VÝDAJE ROZPOČET
225 048 587 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
176 364 110 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
78 %
SALDO ROZPOČET
-11 125 084 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-2 480 200 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU