FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
215 228 804 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
204 945 664 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
95 %
VÝDAJE ROZPOČET
227 315 883 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
211 985 569 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
93 %
SALDO ROZPOČET
-12 087 078 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-7 039 905 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU