FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
264 056 367 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
244 828 525 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
93 %
VÝDAJE ROZPOČET
276 484 976 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
243 360 185 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
88 %
SALDO ROZPOČET
-12 428 609 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 468 341 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU