FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2021
PŘÍJMY ROZPOČET
468 582 985 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
419 363 408 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
89 %
VÝDAJE ROZPOČET
500 408 457 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
402 415 532 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
80 %
SALDO ROZPOČET
-31 825 472 Kč
SALDO SKUTEČNOST
16 947 876 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU