FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
215 163 576 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
200 768 281 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
93 %
VÝDAJE ROZPOČET
227 315 883 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
207 170 778 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
91 %
SALDO ROZPOČET
-12 152 306 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-6 402 497 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU