FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
264 026 367 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
240 347 564 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
91 %
VÝDAJE ROZPOČET
276 454 976 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
236 775 514 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
86 %
SALDO ROZPOČET
-12 428 609 Kč
SALDO SKUTEČNOST
3 572 050 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU