FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
214 664 388 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
182 837 203 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
85 %
VÝDAJE ROZPOČET
226 140 922 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
185 533 771 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
82 %
SALDO ROZPOČET
-11 476 533 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-2 696 569 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU