FINANČNÍ UKAZATELE 2013 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
214 664 388 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
178 939 826 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
83 %
VÝDAJE ROZPOČET
226 140 922 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
180 772 429 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
80 %
SALDO ROZPOČET
-11 476 533 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-1 832 604 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU